Leo  
需要用哪個型號並請報價 

我需要住家用的scalewatcher, 住家為新蓋大樓, 本戶總入水管為不鏽鋼材質1.5"管外徑. 請問我需要用哪個型號並請報價. 謝謝.


 
Write Time: 2019/2/18   leokao131@gmail.com  
Scalewatcher service 

你好

1.使用3Star EU以上住宅型號。價格及購買運送方式,將傳送至您的電子郵件信箱,請查收!


 
Reply Time: 2019/2/18 www.scalewatcher.tw service@scalewatcher.tw 
 
  
 共 1 頁 每頁顯示   筆資料
   
  363555
網頁設計by位博數位科技 htt://www.qsite.com.tw
網頁設計 by 位博數位科技 htt://www.qsite.com.tw